Ski Area Wreck View photos
Latitude N
8
44.217'
Longitude E
167
44.071'
Depth 50 feet